Geschiedenis Albanië

De geschiedenis van Albanië gaat terug tot 100.000 jaar voor Christus. Vanaf die tijd zijn er namelijk al sporen van leven gevonden in Xara en Saranda. Rond 3.000 jaar voor Christus vestigde een indo - Europees volk zich ook in dit gebied. Beide volkeren vermengden zich met elkaar en op deze wijze ontstond een nieuwe bevolking met een eigen taal en identiteit, zoals wij die vandaag de dag in Albanië kennen.

Het huidige Albanië is sinds onze jaartelling, uitgezonderd een periode van 70 jaar, bezet dan wel als land opgedeeld geweest. Zo is het land achtereenvolgens bezet door de Romeinen, Griekenland, Italië, Turkije, Frankrijk, Joegoslavië en Duitsland. In 1912 werd het land voor het eerst een onafhankelijk vorstendom. Deze onafhankelijkheid duurde als gevolg van de Eerste Wereldoorlog slechts een jaar. Weer werd het bezet. Ruim na deze oorlog kreeg het in 1921 haar onafhankelijkheid weer terug.

geschiedenis Albanië © Public domain Flickr / Admir Tërshalla

Deze duurde tot 1939. Toen viel Italië het land binnen. Nadat de Italianen verslagen waren nam Hilter Duitsland de bezetting over. Na een felle Partizanenstrijd werd het land aan het eind van 1944 bevrijd. Het werd een communistische volksrepubliek die met harde hand werd geleid door  Enver Hoxha. Het werd lid van het Warschau Pact. Dit duurde tot 1961. Toen kwam het tot een breuk met Rusland en koos men voor de communistische filosofie van China.  Midden jaren zestig van de vorige eeuw kende Albanië zelfs haar eigen culturele revolutie.   

In het midden van de jaren 80 werd het steeds onrustiger in Albanië. Het regime begon te wankelen en dit verergerde snel toen in 1985 Hoxha overleed. Eind jaren 80 moest het regime steeds meer hervormingen invoeren en dit leidde in 1991 tot de eerste 'vrije' verkiezingen. Na enkele kortdurende regeringen werd pas echt werk gemaakt van de noodzakelijke hervormingen door de democratische gekozen president Berisha. In 1997 stond Albanië op de rand van een burgeroorlog als gevolg van piramidespellen. 

De huidige regering richt zich nu volledig op het Westen en voert stapsgewijs steeds meer hervormingen in Albanië door. Men wil op termijn graag lid worden van de Europese Unie. Om haar onafhankelijkheid en veiligheid te kunnen waarborgen is Albanië in 2009 toegetreden tot de NAVO.   


Meer organisaties tonen