Verkeersregels IJsland 

De meeste verkeersregels in IJsland komen overeen met de Nederlandse regels. De volgende verkeersregels in IJsland wijken echter af van de Nederlandse:

  • Het is toegestaan geluidssignalen te geven als u iemand in wilt halen
  • Het is niet toegestaan dat u binnen een afstand van 15 meter parkeert vanaf een bushalte of een brandkraan
  • U mag langs alle wegen liften
  • Het is uit milieu vriendelijk oogpunt niet toegestaan om buiten de wegen te rijden. Doet u dat wel dan wordt u aansprakelijk gesteld voor de door u aangebrachte schade
  • Verbod- en waarschuwingsborden hebben een gele achtergrond.

Algemene opmerking over het verkeer. Het verkeersaanbod is zeer gering. De kwaliteit van de wegen is matig te noemen. Pas ook op voor het onvoorspelbare rijgedrag van de IJslanders. Zij stoppen op de vreemdste plaatsen en halen soms rare manoeuvres uit met de auto. Blijf ook zelf alert en laat u niet te veel afleiden door de adembenemende natuur.

Verkeer IJsland © VisitIceland


Meer organisaties tonen