Bijzondere feestdagen Malta 2022

Malta kent de volgende bijzondere feestdagen: 

Apostel Paulus schipbreuk dag                           10 februari 2022
Sint Jozef dag 19 maart 2022
Bevrijdingsdag 31 maart 2022
Dag van de arbeid 01 mei 2022
Sette Giugno 07 juni 2022
Heilige Petrus en Paulus dag 29 juni 2022
Maria Tenhemelopneming 15 augustus 2022
Onze Lieve Vrouw van de Overwinning 08 september 2022
Onafhankelijkheidsdag 21 september 2022
Maria onbevlekte ontvangenis 08 december 2022
Dag van de Republiek 13 december 2022