Feestdagen Monaco 2021

In Monaco zijn de volgende bijzondere feestdagen:

Heilige Devote Dag 27 januari 2021
Dag van de Arbeid 01 mei 2021
Maria Tenhemelopneming 15 augustus 2021
Bevrijdingsdag 03 september 2021
Allerheiligen 01 november 2021
Nationale feestdag Monaco 19 november 2021
Maria onbevlekte ontvangenis                                      08 december 2021