Feestdagen San Marino 2021

De volgende feestdagen worden wel gevierd in San Marino en niet bij ons in Nederland. 

Driekoningen 06 januari 2021
Bevrijdingsdag St. Agatha's dag 05 februari 2021
Viering van de militie 25 maart 2021
Ceremonie van de Regenten 01 april 2021
Dag van de arbeid 01 mei 2021
Bevrijding van het fascisme 28 juli 2021
Maria-Tenhemelopneming 15 augustus 2021
Dag van de Republiek 03 september 2021
Ceremonie van de Regenten 01 oktober 2021
Allerheiligen 01 november 2021
Allerzielen 02 november 2021
Feest van de Onbevlekte Ontvangenis                                         08 december 2021