Feestdagen San Marino 2022

De volgende feestdagen worden wel gevierd in San Marino en niet bij ons in Nederland. 

Driekoningen 06 januari 2022
Bevrijdingsdag St. Agatha's dag 05 februari 2022
Viering van de militie 25 maart 2022
Ceremonie van de Regenten 01 april 2022
Dag van de arbeid 01 mei 2022
Bevrijding van het fascisme 28 juli 2022
Maria-Tenhemelopneming 15 augustus 2022
Dag van de Republiek 03 september 2022
Ceremonie van de Regenten 01 oktober 2022
Allerheiligen 01 november 2022
Allerzielen 02 november 2022
Feest van de Onbevlekte Ontvangenis                                         08 december 2022