Geschiedenis Bulgarije 

Het land is 500 jaar bezet geweest door de Turken

Bulgarije heeft een geschiedenis die terug gaat naar de 7e eeuw. Toen werd in het jaar 681 door Khan Asparukh de staat Bulgarije gesticht. In 865 werd het christendom door Prins Boris ingevoerd. Tijdens het bewind van koning Simeon breidde Bulgarije haar grondgebied uit en werd het een van de grootste landen van Europa. In het jaar 1396 bezetten de Turken Bulgarije en werd het op 3 maart 1878 pas weer bevrijd. In het navolgende jaar werd de Bulgaarse constitutie aangenomen en werd het een parlementaire monarchie. Op 6 september 1885 werd de eenwor-ding van Bulgarije en Oost-Rumelia een feit. 

Gedurende de Balkanoorlogen en de Eerste Wereldoorlog won en verloor Bulgarije gebied. Na de Tweede Wereldoorlog werd er onder druk van de Sovjet-Unie een communistisch regime gesticht in Bulgarije. Aan dit regime  kwam na felle protes-ten pas in 1989 een einde. Toen werd het land een democratische republiek en werd tijdens de nationale bijeenkomst in Veliko Tirnovo de nieuwe constitutie aangeno-men. Mede om haar onafhankelijkheid te waarborgen werd Bulgarije in 2004 van de NAVO en kon het na de nodige hervormingen toetreden tot de Europese Unie in 2007. 

© Flickr / Klearchos Kapoutsls / geschiedenis Bulgarije


Meer organisaties tonen