Geschiedenis Cyprus 

Het begin van de Cypriotische geschiedenis gaat terug naar enkele duizenden jaren voor onze jaartelling. Toen werd er door de bewoners al handel gedreven met de omliggende landen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de strategische ligging van Cyprus en het feit dat er grote hoeveelheden grondstoffen gevonden werden waaronder koper. Dit zorgde voor grote rijkdom van de bevolking en voor naijver. Afwisselend werd het land door de Grieken, Perzen en Egyptenaren bezet. Slechts korte periodes was het onafhankelijk.

In het jaar 58 voor Christus kwam hier verandering in. Toen werd het ingelijfd door de Romeinen en werd het een onderdeel van het Romeinse Rijk. De eeuwen die toen volgden waren relatief rustig en gaven een groeiende welvaart. Ook deed het christendom tijdens deze periode zijn intrede en raakte het diepgeworteld in de Cypriotische samenleving. In de vierde eeuw breekt het Romeinse Rijk in tweeën en wordt Cyprus een onderdeel van het Byzantijnse Rijk. Van de 7e tot de 10e eeuw is Cyprus vaak het strijdtoneel tussen de Arabieren en de Byzantijnen.

geschiedenis Cyprus

 

De grote strategische waarde van Cyprus voor de Westerse Wereld werd vooral duidelijk tijdens de kruistochten. De Engelse koning Richard Leeuwenhart was de eerste die het land in bezit nam. De volgende eeuwen werd het volk door een kleine groep elite uitgebuit. Hier kwam een einde aan, toen de Turken aan het einde van de 16e eeuw Cyprus binnenvielen. De komende eeuw bleef er op Cyprus als gevolg van hongersnoden en epidemieën minder dan een kwart van de bevolking over.

In het jaar 1878 kreeg Engeland het bestuur over Cyprus. Zij investeerden in het verwaarloosde land. In 1925 werd het een Britse kroonkolonie. Cyprus werd op 16 augustus 1960 een zelfstandige republiek met Makarios als president. Het bleef echter zeer onrustig tussen de beide bevolkingsgroepen. Toen de Griekse militaire leiders in 1974 een staatsgreep pleegden greep de Turkse regering in en viel het noordelijke deel van Cyprus binnen.

Sinds die tijd bestaat Cyprus uit twee delen. Een Grieks- en een Turks gedeelte. Ondanks veel pogingen komt men niet tot elkaar. Een ruim 150 kilometer lange prikkeldraadversperring verdeeld letterlijk het schitterende eiland. Ondanks zware politieke druk kon men het niet eens worden over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het heeft er toe geleid, dat alleen het Griekse deel van Cyprus in 2004 lid is geworden. Sinds het voorjaar van 2009 zijn de gesprekken over hereniging weer opgestart. Echter deze verlopen uiterst moeizaam.    


Meer organisaties tonen