Geschiedenis Ierland 

Ierland is sinds 1971 lid van de Europese Unie

De republiek Ierland in zijn huidige vorm is een jonge staat en bestaat pas sinds 1921. Toen werd het na jaren van strijd pas onafhankelijk van Groot-Brittannië. De huidige grondwet kwam tot stand in 1937. Ierland heeft een rijke geschiedenis die terug gaat naar 6.000 jaar voor Christus en de basis heeft gelegd voor de rijke cultuur die zo kenmerkend is voor de Ieren.

De afgelopen eeuwen zijn de Ieren aangevallen en (deels) bezet door Kelten, Vikingen, Noren, Schotten, Nederlanders en als laatste door de Engelsen. Geen wonder dat er zoveel invloeden en oude vindplaatsen zijn. De Ieren zijn een zeer gelovig volk. Dat is vooral te danken aan St. Patrick die als missionaris het christelijk geloof in de 4e eeuw verkondigde en is uitgegroeid tot de beschermheilige van Ierland. Op 17 maart wordt door de Ieren jaarlijks St. Patricks day gevierd.

geschiedenis Ierland © flickr.com/photos/giuseppemilo/

Ierland is lange tijd een arm agrarisch land geweest, dat regelmatig door hongersnoden getroffen is. De 'Grote Hongersnood' van 1845 tot 1850, die werd veroorzaakt door een aardappelziekte, zorgde ervoor dat er miljoenen mensen stierven en dat vanaf dat moment vele miljoenen Ieren hun heil elders zochten. Dit verklaart dan ook, dat er veel inwoners van Australië, Amerika, Canada en Engeland van origine Iers zijn.

Ierland is sinds 1973 lid van de Europese Unie. Zij heeft mede dankzij dit lidmaatschap en haar gunstige vestigingsklimaat onder meer veel IT - gerelateerde bedrijven kunnen aantrekken. Vanwege de grote vraag naar hoog gekwalificeerd personeel is het nu een immigratieland geworden waar veel jonge hoogopgeleide uit de hele wereld graag willen werken en wonen. De verrijking van de cultuur in Ierland zet zich ook in onze tijd door.

 


Meer organisaties tonen