Verkeer in Limburg

Het snelwegennet in Limburg is sterk gericht op lange-afstandsverkeer en niet op regionaal verkeer. De A2 is de noord-zuid verbinding die loopt van Eindhoven naar Maastricht. Daarnaast zijn er 2 belangrijke oost west verbindingen te weten de A67 Eindhoven Venlo en de A79 die loopt van Maastricht naar Heerlen. Vrij recentelijke is de Willem Alexander tunnel geopend, die loopt onder Maastricht en zal een einde gaan maken aan de vele files.

Buiten de autosnelwegen beschikt Limburg over een prima netwerk voor regioverkeer. Het openbaar vervoer in Limburg is van redelijke kwaliteit. Positief is de sterke impuls die Arriva eind 2016 aan het openbaar vervoer heeft gegeven. Dit zorgt voor een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering en zal meer passagiers gaan opleveren. Absolute toppers in Limburg zijn de fiets- en wandelpaden. Deze zijn van een goed niveau.

verkeer Limburg © Flickr.com / Bert Kaufmann


Meer organisaties tonen