Geschiedenis Letland 

Zeven eeuwen bezetting vanwege de ligging

Reeds in de tiende eeuw begon Letland zich te ontwikkelen als een belangrijke handelsroute. Dit had alles te maken met de ligging aan de Golf van Riga met het achterland. Dit werd nog eens versterkt door de lucratieve handel van barnsteen, dat in groten getale in de kuststreek gevonden werd. Helaas voor Letland bleef dit voor de machtige buurlanden niet onopgemerkt en is het land de afgelopen eeuwen steeds bezet geworden.

geschiedenis Letland © Latvia.travel / Public

Allereerst was het Duitsland, dat onder het mom van missiewerk van de twaalfde tot de zestiende eeuw het land bezette. Door Albert van Buxthoven werd in 1201 de hoofdstad Riga gesticht. Van de zestiende tot de zeventiende eeuw zijn delen van het huidige Letland door Rusland, Polen, Zweden en ten slotte in 1795 weer door Rusland bezet. Tijdens deze Russische bezetting konden Liepaja en Riga zich in de negentiende eeuw ontwikkelen tot belangrijke havensteden en ontstonden er sterke arbeidersbewegingen.
 
De roep om autonomie nam toe en dit leidde in 1905 tot een opstand. Deze opstand werd hardhandig neergeslagen en vele Letten werden naar Siberië gedeporteerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Riga door de Duitsers ingenomen. Na deze oorlog werd op 18 november 1918 de onafhankelijkheid uitgeroepen. Dit leidde tot reacties van Rusland, dat wederom delen van Letland ging bezetten. Met steun van Polen slaagde Letland er in om in 1920 ook deze delen te bevrijden.
 
De onafhankelijkheid duurde slechts tot 1940. Toen vielen de Russen wederom Letland binnen. Zij deporteerden en vermoorden in korte tijd 35.000 Letten. Kort daarna viel Duitsland Letland binnen. Het is dan ook niet raar dat de Letten, in eerste instantie, de Duitsers hielpen vanwege deze moorden. Aan de Duitse overheersing werd door de Russen in 1944 een einde gemaakt. Weer begonnen de deportaties naar Siberië.

Om Letland definitief Russisch grondgebied te maken en om opnieuw de industrie in dit belangrijke gebied op te zetten, werden veel Russen en Oekraïners naar Letland verhuisd. Het Russisch werd de voertaal. Dankzij de veranderingen in Rusland door Gorbatsjov konden de Letten in 1991 weer onafhankelijk worden. Om haar vrijheid te waarborgen en haar economie te versterken werd Letland in 2004 lid van de NAVO en kon het land zich in 2004 aansluiten bij de Europese Unie. Eindelijk is er voor de Letten een einde gekomen aan zeven eeuwen bezetting en onderdrukking.  


Meer organisaties tonen