Feestdagen Frankrijk 2021

Frankrijk kent de volgende bijzondere feestdagen

Driekoningen 06 januari 2021
Bevrijdingsdag 08 mei 2021
Nationale Feestdag 14 juli 2021
Maria Tenhemelopneming           15 augustus 2021
Allerheiligen 01 november 2021           
Wapenstilstandsdag 11 november 2021