Feestdagen Frankrijk 2022

Frankrijk kent de volgende bijzondere feestdagen

Driekoningen 06 januari 2022
Bevrijdingsdag 08 mei 2022
Nationale Feestdag 14 juli 2022
Maria Tenhemelopneming           15 augustus 2022
Allerheiligen 01 november 2022     
Wapenstilstandsdag 11 november 2022