Feestdagen Frankrijk 2023

Frankrijk kent de volgende bijzondere feestdagen

Driekoningen 06 januari 2023
Bevrijdingsdag 08 mei 2023
Nationale Feestdag 14 juli 2023
Maria Tenhemelopneming           15 augustus 2023
Allerheiligen 01 november 2023     
Wapenstilstandsdag 11 november 2023