Geschiedenis Litouwen 

Litouwen was de grootste staat van Europa

Door koning Mindaugas is in het jaar 1230 de staat Litouwen gesticht. In 1386 ging Litouwen met Polen een unie vormen en werd Jogaila ook koning van Polen. Het Litouwse rijk groeide gestaag en strekte zich uit tot aan de Zwarte Zee. Het was op haar hoogtepunt zelfs de grootste staat van Europa. In 1569 gingen Litouwen en Polen als een staat verder en werd het Poolse Krakow de hoofdstad. Deze staat bleef ruim 200 jaar bestaan.

Echter de Poolse invloeden gingen in het voormalige Litouwen zo overheersen, dat zowel de Litouwse identiteit als de taal verloren dreigden te gaan. Dit leidde tot instabiliteit. De macht van het rijk brokkelde sterk af. In 1795 veroverden een alliantie het rijk en werd Litouwen een onderdeel van Rusland. De Russen deden er alles aan om de Litouwse identiteit uit te roeien door onder meer de Litouwse taal en cultuur volledig aan banden te leggen. Dit lukte niet.

geschiedenis Litouwen © www.vilnius-tourism.lt

Toen de Eerste Wereldoorlog was afgelopen en ook het Russische rijk was ingestort zagen de Litouwers hun kans schoon en riepen de onafhankelijkheid op 16 februari 1918 uit. Dit zorgde  echter voor reacties van de Russen en Polen. De Litouwers hielden echter stand. Met de Russen werd in 1920 de vrede getekend. De oorlog met de Polen eindigde ook in 1920, echter dit ging ten koste van de hoofdstad Vilnius en omgeving die tot 1938 bezet bleef. Van 1940 tot 1945 werd Litouwen door de Russen, Duitsers en weer door de Russen bezet. Van 1945 tot de begin jaren 50 was het verzet van de Litouwers groot, echter waren zij niet opgewassen tegen de Russische terreur.

De Russen deden er alles aan om de Litouwse cultuur en taal uit te wissen en te vervangen voor de Russische. Toen Gorbatsjov aan de macht kwam veranderde dit. De roep om zelfbeschikking en behoud van de eigen identiteit kwam weer naar boven. Begin 1991 riep Litouwen de onafhankelijkheid uit, echter na enkele 'strubbelingen' werd deze pas een feit en erkend aan het einde van dat jaar. Om haar zelfstandigheid beter te kunnen garanderen werd Litouwen in 2004 lid van de NAVO. In datzelfde jaar kon het na de nodige hervormingen ook lid worden van de Europese Unie.  


Meer organisaties tonen