Geschiedenis Oostenrijk 

Zo'n negen eeuwen voor Christus leefden de Kelten in het huidige grondgebied van Oostenrijk. Dit noemen we ook wel de Hallstatt cultuur. Enkele tientallen jaren voor onze jaartelling veroverden de Romeinen Oostenrijk. Zij legden wegen aan en stichtten plaatsen als Wenen. Deze overheersing duurde tot de vijfde eeuw.

Toen kwam er een einde aan het West-Romeinse Rijk en viel Oostenrijk uiteen in allerlei kleine koninkrijkjes. In de achtste eeuw werd Oostenrijk bezet door Karel de Grote en werd het de oostgrens van het Frankische Rijk. Uit deze tijd stamt de huidige naam. In het jaar 976 kreeg het huis van Babenberg de heerschappij over Oostenrijk.

Dit duurde enkele eeuwen en toen kwamen de Habsburgers na een korte strijd in 1278 aan de macht. In de eeuwen die volgden breidden zij hun macht sterk uit en maakte Oostenrijk een periode van grote bloei door. Tijdens deze periode was Oostenrijk veelvuldig betrokken bij allerlei conflicten. In bijvoorbeeld 1805 werd het door de troepen van Napoleon verslagen bij  Austerlitz. 

© Paul Arps / www.flickr.com/photos/slapers/ geschiedenis Oostenrijk

Toen Hongarije zich af wilde gaan splitsen van het Habsburgse Rijk mocht het land een zelfstandig koninkrijk worden binnen het rijk. Deze staatsvorm staat in de geschiedenisboeken vermeld als de dubbelmonarchie. Steeds meer delen van het rijk wilden zelfstandig worden, echter dit werd niet toegestaan. Sterker nog de machthebbers gingen verder met het uitbreiden van het rijk. Men veroverde Bosnië en Herzegovina.

Deze bezetting leidde echter tot de Eerste Wereldoorlog, toen Franz Ferdinand in Sarajevo werd doodgeschoten door een Serviër. Als reactie verklaarde Oostenrijk de oorlog aan Servië, dat een verdrag had met Rusland. De eerste Wereldoorlog leidde tot het einde van het machtige rijk. Tijdens het verdrag van Versailles werd vastgelegd, dat Oostenrijk grote gebieden moest afstaan en als zelfstandig land verder moest gaan.

Een periode van armoede brak aan. Na vele interne schermutselingen sloot het zich in 1938 aan bij Hitler Duitsland. Hierdoor werd het feitelijk vrijwillig de Tweede Wereldoorlog ingetrokken. Na deze oorlog werd Oostenrijk in 1955 pas weer een onafhankelijk en zelfstandig land en kon het lid worden van de Verenigde Naties. Na allerlei noodzakelijke hervormingen mocht het in 1995 eveneens lid worden van de Europese Unie.


Meer organisaties tonen