Douane Luxemburg 

U kunt voor privégebruik in Luxemburg onbeperkt goederen invoeren. De landen van de Europese Unie kennen namelijk een vrij vervoer van goederen en diensten. Voorwaarde is wel, dat door u de belastingen in het land waar u de goederen of diensten heeft aangekocht, is voldaan.

Let op: voor  sigaretten en sterkedrank wordt door de douane voor privégebruik wel een grens aangehouden te weten  800 sigaretten en 10 liter sterkedrank. Voor alle informatie verwijzen wij u graag naar de website van de douane Luxemburg

douane Luxemburg © Pulsa Pictures / LFT


Meer organisaties tonen