Geschiedenis Luxemburg in het kort

De geschiedenis van Luxemburg gaat terug naar de Romeinse tijd. Opgravingen tonen aan dat de Romeinen toentertijd al delen van het Luxemburgse grondgebied bewoonden. Bovendien blijkt, dat ze de strategische ligging van Luxemburg al in een vroeg stadium op waarde wisten in te schatten, omdat ze er een omvangrijke legerplaats bouwden inclusief een toren.

Het duurde echter tot het jaar 963 voordat het ontstaan van Luxemburg pas echt vorm begon te krijgen. Toen verkreeg Graaf Siegfried het grondgebied en startte hij met de bouw van een kasteel. Dit werd door zijn opvolgers in de eeuwen daarna uitgebreid met vele vestingwerken. Het groeide hierdoor uit tot een van de machtigste streken van Europa. Vanaf het jaar 1437 viel Luxemburg onder de heerschappij van verschillende landen. Luxemburg werd pas weer onafhankelijk in 1867. Het land werd tijdens de wereldoorlogen bezet door Duitsland. Met name tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het te lijden gehad van het oorlogsgeweld.   
 
Na de Tweede Wereldoorlog was Luxemburg een van de initiatiefnemers van de United Nations Organisation (1945) en de NAVO (1949). Daarnaast was het kleine groothertogdom in 1957 mede-oprichter van de Europese Unie. Het is na de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot een van de rijkste landen binnen Europa.

© Khaled Frikha / LFT / geschiedenis Luxemburg


Meer organisaties tonen