Feestdagen Luxemburg 2022

In Luxemburg zijn de volgende speciale feestdagen:

Dag van de Arbeid 01 mei 2022
Nationale feestdag 23 juni 2022
Maria Tenhemelopneming                                           15 augustus 2022
Allerheiligen 01 november 2022 

 

 

feestdagen Luxemburg © Sabino Parente / LFT