Feestdagen Luxemburg 2021

In Luxemburg zijn de volgende speciale feestdagen:

Dag van de Arbeid 01 mei 2021
Nationale feestdag 23 juni 2021
Maria Tenhemelopneming                                           15 augustus 2021
Allerheiligen 01 november 2021 

 

 

feestdagen Luxemburg © Sabino Parente / LFT