Bijzondere feestdagen Griekenland 2023

Griekenland kent de volgende bijzondere feestdagen

Driekoningen 06 januari 2023
Onafhankelijkheidsdag 25 maart 2023
Sint Joris 23 april 2023
Dag van de Arbeid 01 mei 2023
Maria Tenhemelopneming                                             15 augustus 2023
Ochi Dag 28 oktober 2023