Geschiedenis Griekenland 

Zo'n 2.000 jaar voor Christus trokken Indo-europese stammen het territorium van Griekenland binnen. De lokale bevolking werd door hen veelal verdreven. Door deze stammen werd de verering van goden ingevoerd. Griekenland bestond in die tijd vooral uit kleine staatjes die te pas en onpas oorlog maakten met elkaar. Daar kwam in de 8e en 7e eeuw voor christus een einde aan. Toen slaagde Alexander de Grote erin om de meeste staatjes te veroveren en het Griekse rijk uit te breiden.

De Romeinen veroverden 150 Jaar voor christus Griekenland en toen werd het een onderdeel van het Romeinse Rijk. Na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk in 2 gedeelten werd het een onderdeel van het Byzantijnse Rijk waarvan Constantinopel de hoofdstad was. Tot 1453 bleef Griekenland een onderdeel van dit rijk. Toen werden grote delen van het land bezet door de Ottomanen (Turken). Deze bezetting duurde ondanks vele opstanden tegen de Turken tot 1827.

geschiedenis Griekenland © Berit Watkin / Flickr.com cc

Griekenland werd in 1830 tijdens het congres van Londen onafhankelijk verklaard en kreeg in 1832 de status van koninkrijk. Tijdens de regering van Koning George (1863-1913) kwamen er steeds meer gebieden en eilanden bij. Met name na de Balkan-oorlogen kwamen er veel eilanden bij zoals Kreta. Griekenland koos tijdens de Eerste Wereldoorlog de zijde van de geallieerden. Tot de Tweede Wereldoorlog was de politieke situatie instabiel. Toen werd het land bezet door Duitsland en Italië. In 1944 kwam er een einde aan deze bezetting. Weer begon de onderlinge strijd. Door ingrijpen van Groot-Brittannië keerde de rust terug.

Echter voor korte tijd, want Cyprus wilde zich gaan aansluiten bij Griekenland. Hier was Turkije tegen, omdat 20% van de bevolking Turks was. De oplossing werd gevonden door de republiek Cyprus op te richten. Op 21 april 1967 grepen militairen (kolonels regime) de macht en op 1 juni 1973 maakte dit regime van Griekenland weer een republiek. Toen in 1974 de kwestie Cyprus escaleerde trokken zij zich terug en werd Karamanlis, die in Parijs in ballingschap leefde,  teruggehaald om van Griekenland weer een democratie te maken. Hij werd in 1980 gekozen tot president. In 1981 werd Griekenland lid van de Europese Unie.


Meer organisaties tonen