Geschiedenis Duitsland 

Duitsland kent een turbulente geschiedenis

De Duitse geschiedenis is te typeren als turbulent. De Bondsrepubliek Duitsland, zoals we deze vandaag de dag kennen, bestaat pas sinds 3 oktober 1990. Toen werden Oost- en West-Duitsland met elkaar verenigd. Laten we even kort terug gaan naar de geschiedenis van de moderne tijd. Tot 1871 bestond Duitsland feitelijk uit verschillende losse staatjes die zich verenigd hadden in een Bond. Daar kwam in 1871 verandering in. Toen werd door von Bismarck de basis gelegd voor het Duitse keizerrijk. Tot eerste keizer werd Wilhelm 1 gekroond. Binnen dit keizerrijk mochten de afzonderlijke staten een grote mate van soevereiniteit behouden, hetgeen vandaag de dag in cultuur en tradities nog steeds te merken is.  

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Deze eindigde in 1918. Duitsland moest gebieden inleveren en werd verplicht tot hoge herstelbetalingen. In 1918 werd de Duitse keizer Wilhelm 2 afgezet en werd de republiek uitgeroepen. Wilhelm 2 vluchtte naar Nederland. Mede als gevolg van de crises brak eind jaren dertig de Tweede Wereldoorlog uit. Grote delen van Europa werden door Duitsland bezet. In 1945 kwam er een einde aan de oorlog en was Duitsland bezet door Amerikaanse, Britse, Franse- en Russische strijdkrachten.

Een gedeelte van Duitsland kwam onder Russisch toezicht te staan. Na lang gestechel werd Duitsland in 1949 verdeeld in 2 staten te weten de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse Democratische Republiek die feitelijk door de Sovjet-Unie werd bestuurd. Dit leidde als gevolg van de Koude Oorlog onder meer tot de bouw van de Berlijnse Muur in 1961. Toen er eind jaren tachtig een einde kwam aan de Koude Oorlog werden de grenzen geopend en de zo gehate muur vernietigd. De definitieve hereniging van de beide Duitslanden vond plaats op 3 oktober 1990. In 1999 werd Berlijn weer de hoofdstad van de Bondsrepubliek Duitsland. 

geschiedenis Duitsland © 2Vanhorssen.com


Meer organisaties tonen