Geschiedenis Moldavië is turbulent

In Moldavië leefden zo'n 4000 jaar voor onze jaartelling al volkeren. Circa 100 jaar voor Christus veroverden de Romeinen Moldavië. Deze werden in het jaar 271 verjaagd en het millennium dat toen volgde kende Moldavië wisselende bezetters. Pas in 1359 kwam aan deze onrustige periode een einde, want toen werd door prins Bogdan de Moldavische feodale staat gesticht. Het zelfstandige land werd een bloeiend prinsendom.

Echter daar kwam in de 15e eeuw alweer een einde aan toen de Ottomanen het land veroverden. Aan de langdurige bezetting door de Ottomanen kwam na bijna een eeuw vechten met de Russen in 1812 gedeeltelijk een einde. Het oostelijke deel van Moldavië, dat Bessarabië heette, kwam onder het Russisch Rijk te vallen.  In 1878 deden de Ottomanen het westelijk deel over aan Roemenië. In 1917 maakte Bessarabië zich los van Rusland en riep de Moldavische republiek uit en sloot zich in 1918 aan bij Roemenië.

In 1940 werd Bessarabië weer bezet door de Russen, waarna in 1941 Roemeense- en Duitse troepen volgden en tenslotte in 1944 wederom de Russen. De toenmalige leider van de Sovjets, Stalin, wilde het land volledig russificeren door onder meer grote groepen Russen en Oekraïners te dwingen zich in Moldavië te vestigen en het Russisch als taal verplicht t stellen. Dit zorgde voor veel ondergronds verzet door de bevolking.

Pas in 1989 kwam hier een einde aan. Het Moldavisch mocht weer gesproken worden en in 1990 werden voor het eerst democratische verkiezingen gehouden. Door verkeerde beslissingen van de nieuwe regering splitsten kleine delen van Moldavië zich af als de republiek Gagaoezië en de Republiek Dnjestriër. Deze situatie bestaat vandaag de dag nog steeds.

Tenslotte maakte ook Moldavië zich los van Rusland en riep het op 27 augustus 1991 de onafhankelijkheid uit. Echter de onderlinge spanningen en economische problemen hebben er voor gezorgd, dat de economie in elkaar is geklapt en dat men het feitelijk slechter heeft dan tijdens de overheersing door de Russen. Dit heeft er zelfs voor gezorgd, dat de communistische partij weer regeert.


Meer organisaties tonen