Geschiedenis Servië

De Servische geschiedenis gaat terug naar de vierde voor Christus. Toen werd het land bewoond door de Kelten. Vanwege de centrale ligging bouwden de Kelten onder meer het Kalemegdan fort bij Belgrado. Zo'n 200 jaar voor Christus werd het land bezet door de Romeinen. Zij legden een uitgebreide infrastructuur in Servië aan. Na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk in een Oost- en West-Romeins Rijk kwam Servië op de grens te liggen hetgeen voor een instabiele periode zorgde. 

De Servische staat werd in 1166 gesticht en groeide in de eeuwen die volgden uit tot de machtigste staat van de Balkan. Vanaf het einde van de veertiende eeuw kwam hier verandering in. De Ottomanen rukten steeds verder op en het land verloor in 1459 haar onafhankelijkheid. De bezetting door de Ottomanen duurde vele eeuwen. In 1815 werd Servië binnen het Ottomaanse Rijk een autonoom vorstendom.  Pas in 1878 werd Servië weer een onafhankelijk vorstendom. De omvang en invloed van Servië nam tijdens de Balkanoorlogen aanzienlijk toe. 

Toen de Oostenrijkse kroonprins vermoord werd in Sarajevo viel Oostenrijk Servië binnen en brak de Eerste Wereldoorlog uit. Na deze oorlog werd er een koninkrijk gevormd met Slovenië en Kroatië dat in 1929 leidde tot het koninkrijk Joegoslavië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het land bezet door Duitsland en Italië.

Na een felle strijd onder leiding van Tito werd het na de Tweede Wereldoorlog een federale republiek en kwam het onder de invloedssfeer van de Sovjet Unie te staan. Er werd met harde hand geregeerd. Vanaf het eind van de jaren tachtig begon de republiek af te brokkelen en kozen steeds meer landen voor onafhankelijkheid. Dit tot ongenoegen van de machthebbers in Servië.

Een felle oorlog was het gevolg waarbij zelfs de NAVO in 1999 een rol ging spelen, omdat er veel burgerslachtoffers vielen. Het laatste land heeft zich in 2008 via een referendum vrijgemaakt van Servië.

geschiedenis Servië © Marko Kudjerski | www.flickr.com/photos/marko8904/

 


Meer organisaties tonen