Verkeersregels Servië

Veel verkeersregels in Servië komen overeen met die in Nederland. Er zijn echter wel enkele belangrijke verschillen met onze verkeersregels: 

  • Een passagier die alcohol gedronken heeft mag nooit naast de bestuurder plaatsnemen
  • Dalend verkeer gaat in de bergen voor stijgend verkeer
  • Het is toegestaan om in een caravan langs de weg te overnachten
  • Men moet bij een ongeval altijd de politie inschakelen
  • Het is niet toegestaan boven een putdeksel te parkeren
  • Motoren zijn overdag verplicht om met dimlicht te rijden
  • U bent verplicht om reservelampen bij u te hebben
  • Als u al schade aan uw voertuig heeft, dient u dit aan de grens te melden
  • Er moet voor verschillende autowegen tol betaald worden
  • Het is buiten de bebouwde kom toegestaan om geluidssignalen te geven als u een ander voertuig wilt inhalen

Voor uitvoerige informatie verwijzen wij u graag naar de ANWB

verkeersregels Servië © Marko Kudjerski | flickr.com/photos/marko8904/


Meer organisaties tonen