Geschiedenis Spanje 

Vanwege haar gunstige- en strategische ligging was Spanje al vele millennia voor onze jaartelling bewoond. Deze ligging had tot gevolg dat verschillende volkeren delen van het land in de loop der tijd hebben bezet. Achtereenvolgens waren dat volkeren uit Noord- Afrika, Feniciërs, Grieken, Carthagers en Kelten.

Rond 200 jaar voor Christus werd Spanje bezet door de Romeinen. Deze bezetting duurde 500 jaar. De Romeinen bouwden vestingen en legden een infrastructuur aan. Na de val van het Romeinse Rijk kwamen grote delen van Spanje in handen van de Visigoten en deze werden in de achtste eeuw op hun beurt bezet en verdreven door de Moren. Zij introduceerden met harde hand de islam. Tijdens de Moorse bezetting ontstond er relatieve welvaart en was er veel ruimte voor kunst en cultuur. De Moren werden in Granada definitief verslagen in het memorabele jaar 1492 toen ook Columbus Amerika ontdekte.

Vanaf deze periode groeide Spanje binnen tientallen jaren uit tot een wereldmacht van formaat en kende het een periode van grote welvaart. Grote delen van Zuid- en Midden Amerika en West-Europa werden door de troepen van Karel V veroverd. Ook Nederland werd bezet. Tijdens de regering van Filips II kwam er een einde aan de expansie. Delen van Spanje kwamen in opstand, omdat men hogere belastingen moest gaan betalen om  de oorlogen met de Ottomanen en Nederland te kunnen financieren. 

In het midden van de zeventiende eeuw werd Nederland onafhankelijk en had Portugal zich losgemaakt van Spanje. Daarna volgden grote delen van Frankrijk. Na de Spaanse successie oorlog waren alle gebieden in Europa onafhankelijk en moest Spanje zelfs het strategisch belangrijke Gibraltar afstaan aan Engeland. In het begin van de 19e eeuw werd Spanje korte tijd bezet (tot 1814) door de troepen van Napoleon. In de 19e eeuw verloor Spanje ook al haar koloniën in Amerika en Azië.  

Spanje nam niet deel aan de Eerste Wereldoorlog. De eerste decennia waren zeer onrustig, omdat veel gebieden streefden naar zelfbestuur. Dit leidde onder meer tot de vlucht van de Spaanse koning Alfonso in het jaar 1931. De republikeinen namen de macht over en gaven Catalonië zelfbestuur. De spanning tussen links en rechts groeide en leidde in 1936 tot de Spaanse Burgeroorlog. In 1939 kwam hier een einde aan en kwam generaal Franco aan de macht. Deze machtsovername leidde tot een dictatuur die zou duren tot 1975. Na de dood van Franco werd Spanje een constitutionele democratie. In 1986 werd Spanje lid van de Europese Unie.             


Meer organisaties tonen