Geschiedenis Turkije 

In Turkije woonden al ver voor onze jaartelling verschillende volkeren. Een in die tijd al zeer ontwikkeld volk waren de uit Rusland afkomstige Hittieten. Zij hadden al wetten en gebruikten als betaalmiddel zilver en goud. Zo'n 6.000 jaar voor Christus beschikten zij zelfs al over irrigatiesystemen. Daarna kwamen de Oerartiërs, de Perzen, Grieken en ten slotte in de eerste eeuw voor Christus de Romeinen.  

Na de splitsing van het Romeinse Rijk in een Oost- en West-Romeins Rijk werd in 330 door de Romeinse keizer Constatijn Konstantinopel gesticht en uitgeroepen tot de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk (Byzantijnse Rijk).

geschiedenis Turkije  © Pedro Nuno Caetano | www.flickr.com/photos/pedrocaetano/

Na de val van het West-Romeinse Rijk slaagden de machthebbers er toch in om het Byzantijnse Rijk ondanks vele aanvallen grotendeels bij elkaar te houden. Aan het Byzantijnse Rijk kwam in het jaar 1453 een einde, toen de Osmanen het na lange strijd veroverden.De macht en omvang van het Osmaanse Rijk groeide gestaag en steden als Istanbul kwamen tot grote bloei. Aan het begin van de zeventiende eeuw behoorden het Midden-Oosten, grote delen van Noord-Afrika en alle landen van de Balkan tot het grondgebied. 

Om een einde te maken aan de groei van het Ottomaanse Rijk werden er door de toenmalige Europese grootmachten oorlogen gevoerd. Hierdoor gingen er in de loop der eeuwen grote gebieden verloren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kozen de Turken de zijde van de Duitsers. Na de Eerste Wereldoorlog moesten zij dit bekopen met het inleveren van nog meer grondgebied en kregen zij uitgezonderd het westelijk gedeelte het huidige grondgebied toegekend.

Dit werd niet geaccepteerd en het leidde wederom tot een kortstondige oorlog. De Grieken werden door de Turken onder leiding van Kemal Atatürk verslagen. In 1923 werden de huidige grenzen van Turkije erkend en werd het land een republiek met als eerste president Atatürk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Turkije lange tijd neutraal. Pas in 1945 verklaarde het Duitsland de oorlog. Turkije werd in het jaar 1952 lid van de NAVO. Als gevolg van de kwestie Cyprus leeft Turkije op gespannen voet met buurland Griekenland. 


Meer organisaties tonen