Feestdagen Italië 2020

In Italië zijn de volgende bijzondere feestdagen

Driekoningen 06 januari 2020
Bevrijdingsdag 25 april 2020
Feest van de Republiek 02 juni 2020
Maria Tenhemelopneming 15 augustus 2020
Allerheiligen 01 november 2020
Allerzielen 02 november 2020
Dag van de Nationale Eenheid 04 november 2020
Dag van de Onbevlekte Ontvangenis            08 december 2020

feestdagen Italië © Fototeca ENIT / Sandro Bedissi

 

 

 

footer logo waarheen met vakantie

Meer organisaties tonen