Bijzondere feestdagen Italië 2023

In Italië zijn de volgende bijzondere feestdagen

Driekoningen 06 januari 2023
Bevrijdingsdag 25 april 2023
Feest van de Republiek 02 juni 2023
Maria Tenhemelopneming 15 augustus 2023
Allerheiligen 01 november 2023
Allerzielen 02 november 2023
Dag van de Nationale Eenheid 04 november 2023
Dag van de Onbevlekte Ontvangenis            08 december 2023

 

 

feestdagen Italië © Fototeca ENIT / Sandro Bedissi