Bijzondere feestdagen Italië 2022

In Italië zijn de volgende bijzondere feestdagen

Driekoningen 06 januari 2022
Bevrijdingsdag 25 april 2022
Feest van de Republiek 02 juni 2022
Maria Tenhemelopneming 15 augustus 2022
Allerheiligen 01 november 2022
Allerzielen 02 november 2022
Dag van de Nationale Eenheid 04 november 2022
Dag van de Onbevlekte Ontvangenis            08 december 2022

feestdagen Italië © Fototeca ENIT / Sandro Bedissi