Bijzondere feestdagen Italië 2024

In Italië zijn de volgende bijzondere feestdagen

Driekoningen 06 januari 2024
Bevrijdingsdag 25 april 2024
Dag van de arbeid 01 mei 2024
Dag van Europa 09 mei 2024
Feest van de Republiek 02 juni 2024
Maria Tenhemelopneming 15 augustus 2024
Allerheiligen 01 november 2024
Allerzielen 02 november 2024
Dag van de Nationale Eenheid 04 november 2024
Dag van de Onbevlekte Ontvangenis            08 december 2024

 

 

feestdagen Italië © Fototeca ENIT / Sandro Bedissi

 

 

 


Meer organisaties tonen