Bijzondere feestdagen Italië 2021

In Italië zijn de volgende bijzondere feestdagen

Driekoningen 06 januari 2021
Bevrijdingsdag 25 april 2021
Feest van de Republiek 02 juni 2021
Maria Tenhemelopneming 15 augustus 2021
Allerheiligen 01 november 2021
Allerzielen 02 november 2021
Dag van de Nationale Eenheid 04 november 2021
Dag van de Onbevlekte Ontvangenis            08 december 2021

feestdagen Italië © Fototeca ENIT / Sandro Bedissi