Geschiedenis Italië

Het huidige grondgebied van Italië bestond in 500 voor Christus uit verschillende staatjes en volkeren. Zo leefden er onder meer Romeinen, Etrusken, Samnieten en Kelten. In 400 voor christus begonnen de Romeinen gebieden te veroveren op deze volkeren tot zij in 300 voor Christus de macht hadden over het huidige grondgebied van Italië. Deze expansiedrift breidde zich in de eeuwen erna enorm uit en op haar hoogtepunt slaagden de Romeinen erin om alle landen rond de Middellandse Zee te bezetten en grote delen van Europa. Door gebruik te maken van de kennis van de Grieken kon men een goede infrastructuur aanleggen. Zo werden op grote schaal aquaducten, bruggen en wegen aangelegd. Tijdens deze periode werden in Europa veel steden gesticht en werd de basis gelegd voor een eerste rechtssysteem. 

geschiedenis Italië © Fototeca ENIT / Gino Cianci

Het Romeinse Rijk viel in 395 uiteen in het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. In het jaar 476 kwam er een einde aan het West-Romeinse Rijk. Het viel toen ten prooi aan de Germanen en het rijk viel uiteen in vele stadstaatjes. Vele eeuwen van onderlinge strijd volgden. Dankzij een florerende handel kwamen verschillende van deze stadstaatjes tot grote bloei. Florence, Genua, Milaan, Pisa en Venetië werden rijke handelssteden waar kunst en wetenschap tot volle ontwikkeling konden komen. Bekende namen uit deze tijd zijn Dante, Galileo, Leonardo Da Vinci en Michelangelo.

De stadstaatjes werden aan het einde van de 18e eeuw veroverd door Napoleon en aan deze bezetting kwam in het begin van de 19e eeuw weer een einde. In de jaren daarna groeiden de staatjes steeds meer naar elkaar toe. In 1861 werd Italië een koninkrijk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog koos Italië de zijde van de geallieerden. Echter in de Tweede Wereldoorlog steunde Mussolini, die in 1922 aan de macht was gekomen, Duitsland. Vanwege de dubieuze rol van het koningshuis koos de bevolking na de Tweede Wereldoorlog in 1946 voor een republiek als staatsvorm. Italië werd in de jaren vijftig lid van de NAVO en is sinds de oprichting lid van de Europese Unie. 


Meer organisaties tonen