Geschiedenis Slowakije

Slowakije werd vanwege haar gunstige ligging al ruim voor onze jaartelling bewoond door verschillende volkeren. Door de opkomst van de internationale handel en deze gunstige ligging ontstonden er in Slowakije belangrijke handelsposten. Daarnaast ontstond er in delen van Slowakije een bloeiende koperindustrie en zorgden nieuwe landbouwtechnieken ervoor dat er in meerdere opzichten welvaart ontstond. 

Zo'n 700 jaar voor onze jaartelling bezetten de Kelten delen van het grondgebied. Rond het begin van onze jaartelling veroverden de Romeinen belangrijke gebieden in Slowakije. In de 3e eeuw verloren de Romeinen de macht over het Slowaakse grondgebied en werden delen van het land afwisselend door verschillende volkeren bezet tot aan het einde van de 4e eeuw de Hunnen Slowakije binnendrongen. De overheersing door de Hunnen duurde tot het einde van de 5e eeuw.

In de tweede helft van de 6e eeuw vielen de Avaren centraal Europa binnen. Rond 800 versloeg Karel de Grote met hulp van de Slaven de Avaren, waarna het gebied de komende twee eeuwen tot het rijk van Moravië ging behoren. Met korte onderbrekingen kwam Slowakije vanaf de 10e eeuw onder de invloedsfeer van Hongarije te vallen. Vanaf de 18e eeuw groeide het verzet steeds meer. Toch duurde het tot het jaar 1918. Nadat de Eerste Wereldoorlog een einde had gemaakt aan de overheersing van Hongarije en Oostenrijk, besloten Tsjechië en Slowakije om samen een republiek te gaan vormen.

De vrijheid was echter van korte duur. Omdat er veel Duitstaligen woonden in deze republiek greep Hitler dit gegeven in 1938 aan, om op zijn beurt Tsjecho-Slowakije te annexeren. Na de Tweede Wereldoorlog vond er in 1948 een staatsgreep plaats en werd Tsjecho-Slowakije een communistische dictatuur. Het werd onderdeel van het door de Russen aangestuurde Oostblok.

Na een mislukte poging in 1968 (Praagse Lente) lukte het de bevolking om in 1989 (Fluwelen Revolutie) een einde te maken aan de macht van de communistische partij en van de republiek eindelijk een democratie te maken. Na verkiezingen werd er voor gekozen om in 1993 als staat zelfstandig verder te gaan. Om de vrijheid en de democratie te waarborgen, ging men zich volledig richten op het Westen en werd Slowakije in 2004 lid van de NAVO en Europese Unie.


Meer organisaties tonen